2020. 08.18-án közgyűlést tartottunk. 

A napirend a következő volt:

1. A vezetőség beszámolója a 2019. évben végzett munkáról.

2. 2019. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása.

3. A 2020. évre tervezett feladatok ismertetése.

4. Vezetőség választás.

5. Tagdíjak megállapítása.

6. Az Egyesület 2021-ben ünnepli megalakulásának 40. évfordulóját. Meghatároztuk az ezzel kapcsolatos előkészítő feladatokat. 

- A Taggyűlés a következő öt évre egyhangúan megválasztotta az alábbi vezetőséget:

  Elnök: Bagó László

   Alelnök: Gotthárd Imre

  Titkár: Kutiné Csicskár Edit

  Gazdasági vezető: Kliment Tiborné

  Jogtanácsos: dr. Kövesdi Ibolya

- A 2020. évre megállapított tagdíj:

   aktív dolgozó: 1.500,- Ft/év

    nyugdíjas: 1.000,- Ft/év