A Nagyatádi Városszépítő Egyesület 1971-ben alakult. Mint civil szervezetet, a Somogy Megyei Bíróság 1989.08.17-én jegyezte be. A szervezet célja szerinti besorolása „környezetvédelmi tevékenység”.

Az egyesület meghirdetett célja:

Nagyatád város szépítése, a lakóinak a környezetük szeretetére nevelése, a polgárok érdeklődésének felkeltése Nagyatád értékei és problémái iránt. A  műemléki értékek és attrakciók megőrzése és gyarapítása, a természetjárás népszerűsítése.

Nagyatád város és környéke túraútvonalainak kijelölése és fenntartása.

A célok megvalósulásának érdekében az egyesület a következő feladatokat végzi, illetve végezte el:

-  A helyi védelem alatt álló évszázados tölgyek folyamatos gondozása, tápanyagpótlása.

-  A Rinya patak mellett kijelölt turistaút folyamatos karbantartása, rendbetétele, kitisztítása..

-  A parlagfű elleni védekezés szervezésében, a parlagfű írtásában való részvétel.

-  Nagyatád környéki illegális hulladéklerakó helyek felderítése, közreműködés a felszámolásukban.

-  Diákok számára parlagfű-mentesítési és hulladékgyűjtési akció megszervezése.

-  A Széchenyi Park növényjelző tábláinak pótlása.

-  Évente kedvezményes virágvásár megszervezése.

-  Évente városi virágosítási verseny szervezése, lebonyolítása, a résztvevők díjazása.

-  Saját gondozású virágágyás kialakítása a város központjában.

-  „Virágos város” értékeinek, hagyományainak ápolása és megőrzése.

-  Városi karácsonyi díszkivilágítás és az aktuális kirakatverseny megszervezése.

-  Muzeális köztéri óra felújítása és kihelyezése a József Attila Kollégium homlokzatára, folyamatos karbantartása.

- A Nagy Imre téren, az Egyesület közreműködésével felállított köztéri óra építményének karbantartása.

Adószámunk: 19963819-1-14.