50 éves az Egyesület

2021.11.29 12:54

A Városszépító Egyesület megtartotta megalakulásának és fennállásának 50. éves évfordulójának ünnepi közgyűlését. Bagó László elnök ismertette az egyesület megalakulása óta eltelt eseményeket, az elvégzett munkát. Külön köszöntötte a még köztünk lévő alapító tagokat, Uitz Ferencnét, Bődi Ferencnét, Fillér Józsefnét, Bőhm Gyulánét, az egyesület volt vezetőségi tagjait. Egy perces néma felállással emlékeztünk elhunyt tagtársainkra. Bagó László elnök, emléklappal köszönte meg a tagoknak az egyesületben végzett munkájukat. Ormai István polgármester, egyben egyesületi tag, is köszöntötte a résztvevőket. A közgyűlés vacsorával és kötetlen beszélgetéssel zárult.